Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή, ιστορική αναδρομή, αρχές συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, μαθηματικά μοντέλα φυσικών συστημάτων, συναρτήσεις μεταφοράς, εξισώσεις κατάστασης, συναρτησιακό δομικό διά-
γραμμα, ιδιότητες συστημάτων ελέγχου με ανάδραση, ανάλυση μεταβατικής απόκρισης, μορφή και δράση βασικών κατευθυντών συστημάτων ελέγχου, τόπος των ριζών, απόκριση συχνότη-
τας, αντιστάθμιση, τεχνολογική υλοποίηση, εφαρμογές. Έμφαση στις μεθόδους σχεδιασμού συστημάτων ελέγχου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Θεωρία και Τεχνολογία Αυτομάτου Ελέγχου των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου