Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Βασικές Αρχές Ψύξης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψύξης | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στην βιομηχανική ψύξη. Ψύξη για μηχανικής συμπιέσεως ατμού. Στοιχειώδης ψυκτικός κύκλος. Ψυκτικός κύκλος με υπόψυξη και υπερθέρμανση. Πραγματικός ψυκτικός κύκλος. Συστήματα πολυβάθμιας συμπιέσεως ατμού. Ψυκτικά μέσα. Μέτρηση ψυκτικής ισχύος. Ψύξη διαμηχανικής συμπιέσεως αερίου. Κύκλος Stirling. Στοιχειώδης κύκλος υγροποιήσεως αέρα. Κύκλος υγροποιήσεως αέρα υψηλής – χαμηλής πιέσεως. Υγροποίηση αέρα με μερική αποτόνωση. Ελάχιστα απαιτούμενο έργα υγροποίησης αερίου. Συμπίεση μέσω δέσμης ρευστού. Θερμοηλεκτρική ψύξη. Ψύξη δι’ απομαγνητίσεως. Ψύξη δι’ απορροφήσεως. Ψυκτικές διατάξεις ΝΗ3/Η2Ο και Η2Ο/ LiBr. Ψύξη δια προσροφήσεως και επαναπορροφήσεως. Ψυχρομετρία. Αισθητή θέρμανση. Ψύξη και αφύγρανση. Συντελεστής παρακάμψεως.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βασικές Αρχές Ψύξης των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου