Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Ατμοπαραγωγούς ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Ατμοπαραγωγοί ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ατμοπαραγωγοί ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εστίες. Καύση κονιοποιημένου γαιάνθρακα. Καύση σε εσχάρες. Καύση σε ρευστοποιημένες κλίνες. Ξήρανση και κονιοποίηση στερεών καυσίμων. Καυστήρες στερεών, υγρών, αερίων καυσίμων. Χαρακτηριστικά υπολογιστικά μεγέθη. Στοιχεία διαμόρφωσης θερμαινόμενων επιφανειών. Υπολογισμός θαλάμου καύσης, Προσδιορισμός πραγματικής θερμοκρασίας καύσης. Διαστάσεις φλόγας. Πυκνότητα ροής θερμότητας. Θερμοτεχνικοί υπολογισμοί, Μετάδοση θερμότητας, Ακτινοβολία, Υπολογισμός θερμοκρασίας τοιχωμάτων αγωγών. Θερμικές τάσεις, Μόνιμο φαινόμενο,
Φαινομενικά μεταβατικά φαινόμενα, Στοιχεία υπολογισμού αντοχής. Κύρια βοηθητικά τμήματα Ατμοπαραγωγού, Συστήματα ατμοποίησης, Υπερθερμαντήρες, Οικονομητήρες, Αναθερμαντής, Προθερμαντής αέρα. Λειτουργική σύγκριση Ατμοπαραγωγών φυσικής, τεχνητής κυκλοφορίας, εξαναγκασμένης ροής. Αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Καύση - Αεριοποίηση βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, Λειτουργία ατμοπαραγωγών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και πολύ-παραγωγή. Νομοθεσία συμπαραγωγής, Οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής - Εργαστηριακές - Υπολογιστικές Ασκήσεις και εξαμηνιαίο θέμα με αντικείμενο την εμπέδωση γνώσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Ατμοπαραγωγούς ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου