Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αστοχία Υλικών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Αστοχία Υλικών

Σύντομη περιγραφή τπυ μαθήματος

Αστοχία Υλικών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες. Διαδικασία διερεύνησης αστοχιών. Τεχνικές & εργαλεία ανάλυσης αστοχίας. Κατηγορίες μηχανισμών αστοχίας. Βασικές αιτίες αστοχιών (root-causes). Στοιχεία Μη-
χανικής Θραύσεων. Στοιχεία πλαστικότητας και θραυστομηχανικής. Όλκιμη/Ψαθυρή θραύση. Παραμένουσες τάσεις. Θραυστογραφία. Χρονικά εξαρτημένη πλαστική παραμόρφωση -ερπυσμός.
Βασικοί μηχανισμοί. Τύποι αστοχίας. Υπολειπόμενος χρόνος ζωής – Εξίσωση Larson-Miller. Κυκλικές καταπονήσεις - κόπωση. Βασικοί μηχανισμοί. Τύποι αστοχίας (LCF, HCF). Μακρο- και μικροθραυστογραφία επιφανειών κόπωσης. Νόμος συσσώρευσης βλαβών (damage accumulation).Περιβαλλοντική υποβάθμιση υλικών – διάβρωση. Βασικές μορφές διάβρωσης – αλληλεπίδραση
διάβρωσης-κόπωσης. Ψαθυροποίηση λόγω παρουσίας υδρογόνου. Ευθραυστοποίηση «Υγρού-Μετάλλου» (LME). Φθορά - τριβή. Τύποι φθοράς. Επιφανειακή κόπωση. Φθορά – διάβρωση. Εργαλεία διάγνωσης αστοχιών – μη-καταστρεπτικές δοκιμές (NDT). Η συμβολή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ως εργαλείο πρόληψης αστοχιών. Συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Εργαλεία και τεχνικές διαρκούς βελτίωσης (FMEA, PFMEA, FMECA, FMA) Νομικό / κανονιστικό πλαίσιο και διερεύνηση αστοχιών. Δεοντολογία – κανονισμοί λειτουργίας. Συμβολή στην συνεχή βελτίωση (περιβαλλοντικά συστήματα, συστήματα υγιεινής και ασφάλειας, εταιρική κοινωνική ευθύνη). Η εξέλιξη του κλάδου “forensic engineering”. Aστοχίες στις κατεργασίες. Ελαττώματα κατεργάσιμων τεμαχίων. Εφαρμογές στη μελέτη βιομηχανικών αστοχιών. Μελέτη περιπτώσεων (case studies).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αστοχία Υλικών των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου