Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ενέργεια και περιβάλλον, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από θερμικές εγκαταστάσεις, Ενεργειακές τεχνολογίες και παρεμβάσεις για μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (EMAS, ISO 14000). Στοιχεία ΣΠΔ, μεθοδολογία για την ανάπτυξη ΣΠΔ, Παραδείγματα εφαρμογής ΣΠΔ. Μηχανισμοί σχηματισμού και δυνατότητες δέσμευσης των κυριοτέρων αερίων ρύπων (ΝΟx, SO2). Όξινο σημείο δρόσου και παράγοντες που το επηρεάζουν. Η εκπομπή CO2 και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μελέτες ελάττωσης των εκπομπών CO2 σε διάφορες χώρες. Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 σε θερμικούς σταθμούς. Ηλεκτροστατικά φίλτρα, Αρχή λειτουργίας, Στοιχεία θεωρίας, Απόδοση, Διαστασιολόγηση, Οικονομικά στοιχεία. Τεχνικές μετρήσεις για εκπομπές αερίων ρύπων (O2, CO2, O, SO2, N2Ο), CxHy, NOx) και σωματιδίων. Λειτουργία και αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών για ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων ή δευτερογενών καυσίμων από απορρίμματα. Ανάλυση κύκλου ζωής. Εργαστηριακές ασκήσεις με αντικείμενο τη διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης αερίων ρύπων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Σταθμών των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου