Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Μηχανολογικές κατασκευές, υλικά, ισοτροπικές και ανισοτροπικές κατασκευές, κατασκευές από
σύνθετα υλικά. Γεωμετρική μοντελοποίηση 2D και 3D κατασκευών και μέθοδοι δημιουργίας πλεγ-
μάτων. Διεύρυνση της μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων σε 2D και 3D. Επιφανειακοί φορείς
(μεμβράνη, πλάκα, κέλυφος). Προβλήματα ελαστικότητας. Προβλήματα θερμοελαστικότητας.
Προβλήματα Ακουστικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών Ι των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου