Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ισοπαραμετρικά πεπερασμένα στοιχεία. Αριθμητική ολοκλήρωση. Δομή τυπικού κώδικα πεπερασμένων στοιχείων. Ανάπτυξη λογισμικού με ίδια μέσα. Θέμα. Αντικειμενικές συναρτήσεις και
περιορισμοί. Ειδικές και γενικές μέθοδοι βελτιστοποίησης. Βελτιστοποίηση δικτυώματος με τη μέθοδο πλήρους τάσεως. Μέθοδος βέλτιστων κριτηρίων. Διάφορες άλλες μέθοδοι βελτιστοποίησης κατασκευών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάλυση Μηχανολογικών Κατασκευών ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου