Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ιδανικά και μη μίγματα. Μερικές γραμμομοριακές ιδιότητες. Θερμοδυναμική ταξινόμηση μιγμάτων. Αραιά διαλύματα. Ενεργότητα. Συντελεστής ενεργότητας. Μέθοδοι προσδιορισμού συντελεστών ενεργότητας αραιών διαλυμάτων. Εξισώσεις υπέρβασης ελεύθερης ενθαλπίας. Ανάμιξη δύο μιγμάτων. Θερμότητα ατμοποιήσεως μίγματος. Ισενθαλπικός στραγγαλισμός μίγματος. Καταστατική εξίσωση αμοιβαίων δράσεων αερίων μιγμάτων. Αζεοτροπικά μίγματα. Κανονικά διαλύματα. Απορρόφηση αερίων. Πύργοι απορροφήσεως. Μέθοδοι διαχωρισμού διμερών μιγμάτων. Μονάδες ενισχύσεως – εξαντλήσεως. Μέθοδοι McCabe-Thiele και Ponchon. Στήλες διακοπτόμενης λειτουργίας. Πλήρως και μερικώς αναμίξιμα υγρά μίγματα. Ισορροπία υγρής/στερεής φάσεως διμερούς μίγματος. Στοιχεία στατικής Θερμοδυναμικής. Κατανομές Maxwell-Boltzman, FermiDirac, Bose-Firstein. Εντροπία και θερμοκρασία. Εφαρμογές της Στατικής Θερμοδυναμικής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική Μειγμάτων των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου