Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ| Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ| Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Βασικά θεωρήματα πιθανοτήτων. Θεωρήματα δεσμευμένων πιθανοτήτων (θεώρημα Bayes), ολικής πιθανότητας. Τυχαίες μεταβλητές-Στατιστικές κατανομές (Διακριτές–Συνεχείς). Συνάφεια
και σύνδεση των προηγούμενων με το αντικείμενο της επιχειρησιακής έρευνας (παραδείγματα).Μαρκοβιανές Διαδικασίες Αποφάσεων: Αλυσίδες Μαρκόβ. Εφαρμοσμένη Θεωρία Αναμονής: Εισαγωγικά, Διαδικασίες γεννήσεων-θανάτων, πρότυπα με κατανομές Poison, πρότυπα με άλλες κατανομές, ειδικά πρότυπα αναμονής, μεθοδολογία εφαρμογής. Σύγχρονες Υπολογιστικές μέθοδοι Βελτιστοποίησης: Εξελικτικοί αλγόριθμοι, Βελτιστοποίηση σμήνους σωματιδίων, προσαρμοζόμενη εκμάθηση μετάλλαξη. Ανάλυση Αποφάσεων: Δέντρα αποφάσεων, θεωρία χρησιμότητας,
δυναμικός προγραμματισμός.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου