Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αεροδυναμική του Συμπιεστού Ρευστού | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Χρωστάμε σχεδόν όλη μας τη γνώση όχι σ’ αυτούς που συμμορφώθηκαν, αλλά σ’ αυτούς που διαφοροποιήθηκαν.

(Charles Caleb Colton)
Εικόνα

Αεροδυναμική του Συμπιεστού Ρευστού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αεροδυναμική του Συμπιεστού Ρευστού | Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία στην Αεροδυναμική του συμπιεστού ρευστού. Βασικές εξισώσεις της Αεροδυναμικής του συμπιεστού ρευστού (γενική εξίσωση Αεροδυναμικής, προτάσεις
στροβιλότητας (Kelvin, Crocco), εξισώσεις Navier-Stokes για το συμπιεστό ρευστό, ομοιότητα).Ασυνέχειες στην Αεροδυναμική (δυναμικές συνθήκες συμβατότητας (Kotchin), κύματα κρούσης
(κάθετα, πλάγια), επίδραση συνεκτικότητας, κινηματικές συνθήκες συμβατότητας). Μονοδιάστατη και σχεδόν μονοδιάστατη μόνιμη και μη μόνιμη ροή (επίδραση συνεκτικότητας και πρόσδοσης θερμότητας, ακροφύσια). Μονοδιάστατη μη μόνιμη ροή (γραμμοποιημένη και μη γραμμική θεωρία (μέθοδο χαρακτηριστικών), πρόβλημα Riemann, επίδραση συνεκτικότητας και μετάδοσης θερμότητας). Ροή γύρω από αεροτομές (γραμμική θεωρία για υποηχητική και υπερηχητική ροή, προβλήματα πάχους, κλίσης και καμπυλότητας, επίδραση συνεκτικότητας, οριακό στρώ-
μα, δυνάμεις. Διδιάστατη υπερηχητική μόνιμη ροή (μη γραμμική θεώρηση, μέθοδος χαρακτηριστικών, ροή Prandtl-Meyer, ροή συμπίεσης). Ροή γύρω από πτέρυγες (γραμμοποιημένη υποηχη-
τική κα υπερηχητική ροή, πρόβλημα πάχους, καμπυλότητας, κλίσης, δυνάμεις). Διηχητικές ροές.Υπερ-υπερηχητικές ροές. Ροές πραγματικών αερίων. Ροές αερίων σε μη θερμοδυναμική ισορρο-
πία. Αεριοκινητική. Αριθμητικές μέθοδοι στην Αεροδυναμική υψηλών ταχυτήτων. Εισαγωγή στο υπερηχητικό αεροσκάφος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αεροδυναμική του Συμπιεστού Ρευστού των Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου