Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδραυλικές Κατασκευές & Φράγματα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος