Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανουργική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανουργική Τεχνολογία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανουργική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

• Εισαγωγή στις κατεργασίες αφαίρεση υλικού: Διάκριση συμβατικών/ μη συμβατικών τεχνικών

• Γενικές αρχές και ειδικοί κανονισμοί υγείας και ασφάλειας εργασίας, που επιβάλλονται σε χώρους μηχανουργικών εργασιών.

• Χρήση μετρητικών οργάνωνγια τον προσδιορισμό της γεωμετρίας του κατεργαζόμενου

• Γενικές αρχές κατεργασιών κοπής και κοπτικά εργαλεία

• Αφαίρεση υλικού με εργαλεία γεωμετρικά καθορισμένης κόψης: τόρνευση, διάτρηση, φρεζάρισμα, πλάνιση, αυλάκωση, γλύφανση.

• Αφαίρεση υλικού με εργαλεία μη γεωμετρικά καθορισμένης κόψης: λείανση και μέθοδοι υπερλείανσης.

•Χρήση εργαλείων χειρός, επιτραπέζιων δραπάνων και σχεδιασμός ιδιοσυσκευών

• Κατάστρωση φασεολογίων μηχανουργικής κατεργασίας για την κατασκευή δεδομένου τελικού αντικειμένου.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανουργική Τεχνολογία των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.