Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Θερμοδυναμική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Θερμοδυναμική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Θερμοδυναμική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

1.Θερμοδυναμικά συστήματα, Θερμοδυναμικές ιδιότητες, Θερμοδυναμική ισορροπία, Θερμοδυναμικές διεργασίες, Θερμοδυναμικά κύκλα

2.Ενέργεια, Έργο, Θερμότητα, Νόμοι των ιδανικών αερίων, Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων, Εξίσωση van der Waals, Έργο των ιδανικών αερίων

3.Ιδιότητες καθαρής ουσίας, Πίνακες θερμοδυναμικών ιδιοτήτων

  1. Α’ θερμοδυναμικός νόμος, Εξίσωση της συνέχειας, Ειδικές θερμοχωρητικότητες, Συντελεστής Joule-Thomson

  2. Β’ θερμοδυναμικός νόμος, Θερμική μηχανή, Ψυκτική μηχανή, Αντλία θερμότητας, Κύκλος Carnot

6.Εντροπία καθαρής ουσίας, Διάγραμμα Mollier, Εξισώσεις Tds, Εντροπία ιδανικών αερίων, Εξίσωση Clausius-Clapeyron συνάρτηση Helmholtz συνάρτηση Gibbs Εξισώσεις Maxwell

  1. Κύκλα θερμικών μηχανών (Otto, Diesel, Brayton, Rankine)

8.Ακροφύσια

Ασκήσεις πράξης


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στο Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη Φυσική των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.