Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στους Αυτοματισμοί Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αυτοματισμοί Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αυτοματισμοί Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

  1. Εισαγωγή στα δυναμικά συστήματα: αιτιατότητα, χρόνος, ισοροπία, δυναμική στα φυσικά φαινόμενα.

  2. Βασικές έννοιες αυτοματισμών: σήματα και συστήματα, δομικά διαγράμματα, κλειστός και ανοικτός βρόχος, συστήματα και ελεγκτές συνεχούς χρόνου, συστήματα και ελεγκτές διακριτού χρόνου.

  3. Συστατικές μονάδες και σύνθεση αυτοματισμών διαφόρων τεχνολογιών: αισθητήρια (sensors), όργανα δράσης (actuators), αρχιτεκτονική και διασύνδεση (interfacing).

  4. Αυτοματισμός διακριτών καταστάσεων: συνδιαστικός αυτοματισμός, ακολουθιακός αυτοματισμός.

  5. Προδιαγραφή συστημάτων ακολουθιακού αυτοματισμού: οργάνωση του συστήματος αυτοματισμού, πίνακες εισόδου-εξόδου, διαγραμματικές απεικονίσεις.

  6. Σύγχρονοι αυτοματισμοί - Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC): δομή και λειτουργία, βασικές αρχές προγραμματισμού, διαδικασία εφαρμογής, παραδείγματα.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στους Αυτοματισμούς Βιομηχανικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.