Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογιστικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογιστικές Εφαρμογές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογιστικές Εφαρμογές | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

i.Εισαγωγικές έννοιες Αριθμητικής Ανάλυσης - Αριθμητικών Μεθόδων

ii.Άμεσες & επαναληπτικές μέθοδοι επίλυσης γραμμικών συστημάτων

iii.Παρεμβολή και προσέγγιση

iv.Αριθμητική Ολοκλήρωση

v.Επίλυση διαφορικών εξισώσεων

vi.Μέθοδοι Πεπερασμένων Διαφορών

vii.Μέθοδοι Πεπερασμένων Όγκων

viii.Μέθοδοι Πεπερασμένων Στοιχείων

ix.Μέθοδοι Οριακών Στοιχείων

x.Επίλυση συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων

xi.Επίλυση Εξισώσεων Navier-Stokes

xii.Τυρβώδεις Ροές & Μοντελοποίηση της τύρβης

xiii.Συμπιεστή Ροή

xiv.Βελτίωση απόδοσης και ακρίβειας

xv.Ειδικά θέματα

xvi.Εφαρμογές στις θεματικές ενότητες του μαθήματος

xvii.Εργαστηριακές (υπολογιστικές) ασκήσεις και περιπτώσεις μελέτης στις ενότητες του θεωρητικού μέρους του μαθήματος


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αριθμητική Ανάλυση και Υπολογιστικές Εφαρμογές των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.