Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ήπιες Μορφές Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ήπιες Μορφές Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

i.Εισαγωγή στο παγκόσμιο ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα

ii.Γνωριμία με τις κυριότερες ήπιες μορφές ενέργειας - Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

iii.Αιολική Ενέργεια, Ιστορική Αναδρομή, Σύγχρονες Εξελίξεις, Διεθνείς Τεχνολογικές Τάσεις

iv.Αιολικές Μηχανές-Τύποι Μηχανών, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα - Υποσυστήματα των Μηχανών-Λειτουργική Συμπεριφορά

v.Όργανα Μέτρησης Αιολικού Δυναμικού, Αξιολόγηση Αιολικού Δυναμικού

vi.Ενεργειακή Παραγωγή Αιολικών Μηχανών

vii.Αιολικά Πάρκα

viii.Ηλιακή Ενέργεια, Θεωρητικός και Πειραματικός Προσδιορισμός Ηλιακής Ακτινοβολίας

ix.Ηλιακοί Συλλέκτες, Εφαρμογές Ηλιακής Ενέργειας για Κάλυψη Θερμικών Φορτίων

x.Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο, Φωτοβολταϊκή Παραγωγή Ενέργειας

xi.Εισαγωγή στα Αγροτικά Θερμοκήπια

xii.Συστήματα Αξιοποίησης Βιομάζας-Ενέργεια από Βιομάζα, Βιοκαύσιμα

xiii.Προσδιορισμός Υδάτινου Δυναμικού, Μικρά και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά

xiv.Εισαγωγή στη Γεωθερμία

xv.Άλλες ήπιες μορφές ενέργειας, Ενέργεια από Κύματα και Παλίρροιες, Θερμοκρασιακή Διαφορά Θαλάσσιου Ύδατος

xvi.Οικονομικοτεχνική Αξιολόγηση Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ήπιων Μορφών Ενέργειας

xvii.Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις Αξιοποίησης των ΗΜΕ

Εργαστηριακές ασκήσεις:

Αιολικές Μηχανές-Βασικές Παράμετροι Λειτουργίας

Μέτρηση Αιολικού Δυναμικού (Μέτρο, Διεύθυνση, Ριπές κ.λπ.)

Ενεργειακή Απόδοση Αιολικών Μηχανών

Μέτρηση Ηλιακής Ακτινοβολίας (Άμεση, Διάχυτη, Ολική)

Ανάλυση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Επίπεδου-Συγκεντρωτικού Ηλιακού Συλλέκτη

Φωτοβολταϊκά-Πλαίσια, Συνδεσμολογίες-Ενεργειακή Απόδοση

Καταγραφή Στοιχείων Λειτουργίας -Προσομοίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Αγροτικών-Ηλιακών Θερμοκηπίων

Μελέτη Λειτουργικών Παραμέτρων Μικρού Υδροηλεκτρικού

Προσομοίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς Βιοαντιδραστήρα

Μελέτη-Σχεδιασμός Γεωθερμικών Εφαρμογών

Μελέτη Οικονομικής Βιωσιμότητας Εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ήπιων Μορφών Ενέργειας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ήπιες Μορφές Ενέργειας των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.