Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ψ-Σ.Α.Ε | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ψ-Σ.Α.Ε.

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ψ-Σ.Α.Ε | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της δομής και λειτουργίας των Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

Θεωρία

•Βασική δομή ενός συστήματος ελέγχου με υπολογιστή.

• Τα βασικά σήματα διακριτού χρόνου. Μετασχηματισμός Ζ, αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ και εφαρμογές. Ιδιότητες διακριτών συστημάτων. Εξισώσεις διαφορών, εξισώσεις κατάστασης και συναρτήσεις μεταφοράς. Δειγματοληπτικά συστήματα.

• Μετάβαση από την G(s) στην G(z).

• Ευστάθεια φραγμένης εισόδου φραγμένης εξόδου.

• Το κριτήριο Jury και η μέθοδος Lyapunov.

•Ρυθμιστής διακριτού χρόνου ισοδύναμος αναλογικού. PID διακριτού χρόνου.

•Έλεγχος deadbeat.

•Υλοποίηση Συστημάτων Διακριτού Χρόνου.

Εργαστήριο (13 εβδομάδες)

•Προσομοίωση Ι - CC (Comprehensive control)

•Προσομοίωση ΙΙ – MATLAB

•Προσομοίωση ΙIΙ - SIMULINK

•Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές – PLC

•Ψηφιακός έλεγχος υδραυλικού συστήματος

•LABVIEW

•ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

•SCADA systems

•Ψηφιακοί ελεγκτές PID

Το Λογισμικό που χρησιμοποιείται είναι MATLAB/SIMULINK, LABVIEW, COMPREHENSIVE CONTROL, PCUSIM, LADSIM, LOGIXPRO, STEP7 , WINCC.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ψ-Σ.Α.Ε των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.