Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Λογισμικού | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Λογισμικού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Λογισμικού | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Η δημιουργία ενός Λογισμικού συστήματος,

  1. Μηχανική Λογισμικού, Επάγγελμα και Ηθική, Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

3.Μοντέλα Διεργασιών Λογισμικού

4.Νέες και αναδυόμενες Μεθοδολογίες

5.Απαιτήσεις Λογισμικού

6.Σχεδιασμός: Αρχιτεκτονική και Μεθοδολογία

7.Χαρακτηριστικά σχεδιασμού και Μετρήσεις

8.Υλοποίηση

9.Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας

10.Διαχείριση Διαμόρφωσης, Ολοκλήρωση και Εκδόσεις

11.Υποστήριξη και Συντήρηση

12..Διαχείριση Λογισμικού έργου

13.Σύγχρονα προβλήματα με το λογισμικό, Ασφάλεια, Συσκότιση, Επικύρωση, Επαλήθευση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Λογισμικού των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.