Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνητή Νοημοσύνη

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνητή Νοημοσύνη | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και των αλγορίθμων της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και η αναπαράσταση της γνώσης και η υλοποίηση ευφυών τεχνικών, για την επίλυση προβλημάτων. Τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

•Εισαγωγή στη λογική και αιτιολογία

•Αναζήτηση με ή χωρίς πληροφορία από το χώρο έρευνας

•Αναπαράσταση Γνώσης

•Παίξιμο Παιχνιδιών / Αναζήτηση με αντίπαλο

•Έμπειρα Συστήματα

•Προσαρμογή και Μηχανική Μάθηση

•Νευρωνικά Δίκτυα

•Γενετικοί Αλγόριθμοι

•Naive Bayes / K-Means

•Συστήματα Συστάσεων

•AI και ο Παγκόσμιος Ιστός

•Εφαρμογές και Προοπτικές


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνητή Νοημοσύνη των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.