Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των εκπαιδευτικών θεωριών και η εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πόρων και εργασιών. Στη συνέχεια ακολουθεί μια λίστα με τα θέματα, που καλύπτονται στο μάθημα:

1.Εισαγωγή και το υπόβαθρο της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

2.Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης.

3.Θεωρίες μάθησης.

4.Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθήματος.

5.Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πολυμέσων Μάθησης.

6.Εργαλεία Συγγραφής Μαθημάτων.

7.Πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας.

  1. Σύγχρονες διαδικτυακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.

9.Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Η Περίπτωση του Moodle

10.Σύγχρονη E-Learning: Η περίπτωση του OpenMeetings

11.Συνεργατικά και εικονικών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση

12.Θέματα αξιολόγησης

13.Μελλοντικές Τάσεις στην Εκπαίδευση


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Συστήματα Μαθησιακής Τεχνολογίας των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.