Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχατρονική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχατρονική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχατρονική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Η κατανόηση της λειτουργίας, των εφαρμογών, των περιορισμών και των βασικών αρχών σχεδίασης μηχατρονικών συστημάτων. Η εξοικείωση με τα μηχανικά, ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μέρη τους με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής και υπολογιστικά ολοκληρωμένα βιομηχανικά συστήματα.

Περιεχόμενο :

Εισαγωγή στη μηχατρονική. Τεχνολογικό υπόβαθρο μηχατρονικής : Ψηφιακά και Αναλογικά σήματα & συστήματα. Επεξεργασία σήματος. Ηλεκτρονικά & Ενισχυτές Ισχύος. Φίλτρα.

Μετατροπείς A/D & D/A. Αισθητήρες & Ενεργοποιητές. Κινητήρες DC, AC, βηματικοί.

Ψηφιακή Λογική. Τεχνολογίες μικροεπεξεργαστών. Ενσωματωμένα συστήματα. Θεωρία

Ελέγχου. Σχεδίαση ελεγκτών. PLC. Μεθοδολογία σχεδιασμού μηχατρονικής: Επιλογή

τεχνολογιών, δυναμική μοντελοποίηση, προσομοίωση, διασύνδεση και ενσωμάτωση

συστημάτων. Εφαρμογές.

Εργαστηριακό τμήμα

Mία εργασία εξαμήνου, δηλαδή μία μηχατρονική διάταξη

Απλές εφαρμογές σε πλακέτα της Microchip "Mechatronics DemoBoard" (DM163029)

Μία παρουσίαση λειτουργίας της μηχανής CNCRolandEGX-300


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχατρονική των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.