Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επεξεργασία Εικόνας| Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Επεξεργασία Εικόνας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επεξεργασία Εικόνας | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε

Η περιγραφή που ακολουθεί ανάγεται σε ώρες διδασκαλίας ανά αντικείμενο ώστε να συμπληρώνουν τις 26 ώρες του θεωρητικού μαθήματος.

Θεωρητικό Μέρος

•Εισαγωγικές έννοιες

•Βελτιστοποίηση εικόνας

•Αποκατάσταση εικόνας

•Δειγματοληψία και κβαντοποίηση

•Μετασχηματισμοί εικόνας

•Μετασχηματισμός Fourier

•Μετασχηματισμός DCT

•Κωδικοποίηση εικόνας (Επιλεγμένα θέματα)

•Συμπίεση εικόνας

•Το πρότυπο συμπίεσης JPEG

•Κωδικοποίηση βίντεο (Επιλεγμένα θέματα)

Το εργαστηριακό τμήμα περιλαμβάνει τις 13 ασκήσεις που ακολουθούν (13 δίωρα μαθήματα).

Εργαστηριακό Μέρος

•Εισαγωγικές έννοιες στο Matlab για εικόνες.

•Τρόποι χειρισμού εικόνων με το Matlab (ανάγνωση και εγγραφή διαφόρων τύπων εικόνων).

•Υλοποίηση αλγορίθμων βελτιστοποίησης εικόνων (αύξηση της αντίθεσης, αντιστροφή φωτεινότητας, τεμαχισμός φωτεινότητας, ιστόγραμμα).

•Εξισορρόπηση ιστογράμματος.

•Τετραδικά δέντρα.

•Υλοποίηση αλγορίθμων αποκατάστασης εικόνων (τύποι φίλτρων, τύποι θορύβων, επέκταση εικόνων).

•Φίλτρα αριθμητικού και γεωμετρικού μέσου, μεσαία φίλτρα, ελάχιστης ή μέγιστης τιμής.

•Φίλτρα πρώτης και δεύτερης παραγώγου, προσαρμοζόμενα φίλτρα.

•Μετασχηματισμοί Fourier και DCT. Εφαρμογές αυτών στις εικόνες.

•Δειγματοληψία και τεχνικές κωδικοποίησης εικόνων.

•Κωδικοποίηση Huffman και Αριθμητική Κωδικοποίηση.

•Το πρότυπο συμπίεσης εικόνων JPEG.

•Το πρότυπο συμπίεσης βίντεο MPEG.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επεξεργασία Εικόνας των Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.