Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή στο Προγραμματισμό με Java

2.Επιλογές, Επαναλήψεις

3.Χαρακτήρες και Συμβολοσειρές

4.Μέθοδοι

5.Πίνακες

6.Αντικείμενα και κλάσεις

7.Κληρονομικότητα και Πολυμορφισμός

8.Προηγμένες τεχνικές Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

9.Εξαιρέσεις και Αρχεία

10.Αφηρημένες κλάσεις και Interfaces

11.Java Swing

12.Γεγονοστραφής Προγραμματισμός και Animations

13.Βάσεις Δεδομένων με Java


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.