Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Σκοπός:

To μάθημα έχει σκοπό να εξοικειώσει τους σπουδαστές με την ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τρέχουσες τεχνολογίες ΔιαΔικτύου και βασίζονται σε πλατφόρμες ανοικτού λογισμικού.

Περιεχόμενο :

Το Διαδίκτυο (Internet) και ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW). Διακομιστές - www Servers.

Φυλλομετρητές - www Browsers. Apache Web Server. Περιγράφονται τα μοντέλα υποδομής (client-server, multi-tier, applets-servlets) και αναπτύσσονται τα στοιχεία των δυο βασικών ειδών εξυπηρετών: web και database servers. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνολογιών και γλωσσών προγραμματισμού για ανάπτυξη – υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών όπως HTML, CSS, D-HTML, PHP, MySQL, XML, Javascript, BOM, DOM, AJAX, JQuery Ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών και μοντέλων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες Διαδικτύου. Παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία των κατανεμημένων εφαρμογών και τα βασικά χαρακτηριστικά συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε κατανεμημένα μοντέλα, όπως portals (ψηφιακές πύλες) συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce),ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ηλεκτρονικής συνδιάσκεψης κ.λπ. και συζητούνται θέματα ασφάλειας, αρχών και προτύπων σχεδίασης των συστημάτων αυτών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.