Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχατρονική | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Ενότητα 1: Εισαγωγή, Σήματα και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα.
Διάλεξη 1: Στοιχεία ενός συστήματος ψηφιακών επικοινωνιών, μαθηματικά μοντέλα για κανάλια επικοινωνίας.
Διάλεξη 2: Σήματα συνεχούς και διακριτού χρόνου. Μελέτη σημάτων στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο των συχνοτήτων. Διάλεξη 3-4: Βασικές έννοιες τυχαίων διαδικασιών. Gaussian και λευκές διαδικασίες.
Ενότητα 2: Μετατροπή Αναλογικού Σήματος σε Ψηφιακό. Διάλεξη 5-6: Δειγματοληψία και κβάντιση. Παλμοκωδική διαμόρφωση (PCM).
Διάλεξη 7: Διαφορική παλμοκωδική διαμόρφωση (DPCM) , δέλτα διαμόρφωση (ΔΜ).
Ενότητα 3: Ψηφιακή Μετάδοση μέσω Καναλιού Προσθετικού Λευκού Gaussian Θορύβου.
Διάλεξη 8: Γεωμετρική αναπαράσταση των σημάτων μετάδοσης.
Διάλεξη 9: Μονοδιάστατες Ψηφιακές διαμορφώσεις βασικής ζώνης και ζώνης διέλευσης (Μ-PAM, M-ASK).
Διάλεξη 10-11: Δισδιάστατες Ψηφιακές διαμορφώσεις βασικής ζώνης και ζώνης διέλευσης (Μ-PSK, M-QAM).
Διάλεξη 12-13: Πολυδιάστατες Ψηφιακές διαμορφώσεις βασικής ζώνης και ζώνης διέλευσης (M-PPM, Μ-FSK).
Διάλεξη 14-15: Βέλτιστος δέκτης για ψηφιακά διαμορφωμένα σήματα παρουσία προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου.
Διάλεξη 16-18: Πιθανότητα σφάλματος στην ανίχνευση σήματος παρουσία προσθετικού λευκού Gaussian θορύβου.
Διάλεξη 19: Συγκριτική ανάλυση επίδοσης των μεθόδων διαμόρφωσης.
Ενότητα 4: Ψηφιακή Μετάδοση μέσω AWGN Καναλιού Περιορισμένου Εύρους Ζώνης.
Διάλεξη 20-21: Κανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης. Φάσμα ισχύος ψηφιακά διαμορφωμένων σημάτων.
Διάλεξη 22-23: Σχεδιασμός σήματος για κανάλια περιορισμένου εύρους ζώνης. Σχεδιασμός συστήματος για κανάλια με παραμορφώσεις.
Ενότητα 5: Πολυπλεξία και Πολλαπλή Πρόσβαση
Διάλεξη 24: Τεχνικές πολυπλεξίας FDM και TDM. Διαμόρφωση πολλαπλών φερουσών και ορθογώνια πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας (OFDM). Διάλεξη 25-26: Τεχνικές πολλαπλής πρόσβασης FDMA, TDMA και CDMA.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών