Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Προχωρημένα Θέματα ΣΑΕ | Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρονικά Ισχύος I

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρονικά Ισχύος I | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Α. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το αντικείμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:
1η Ενότητα: Εισαγωγή: Εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος, επισκόπηση ημιαγωγών ηλεκτρονικών ισχύος, τεχνολογικές τάσεις.
2η Ενότητα: Διακοπτικοί ημιαγωγοί ισχύος: Τρανζίστορ επαφής , MOSFET ισχύος, IGBT,GTO, πυρίτιο (Si) και καρβίδιο του πυριτίου (SiC).
3η Ενότητα: Κύκλωμα με διακόπτες και διόδους: Κυκλώματα με DC και AC πηγή ρεύματος και φορτία R-C , R-L και R-L-C.
4η Ενότητα: Αρμονικές συνιστώσες: Ορισμός και προέλευση αρμονικών, ανάλυση Fourier, χαρακτηριστικά αρμονικών ρευμάτων, ενδοαρμονικές συνιστώσες, υφαρμονικές συνιστώσες, ενεργός τιμή ρεύματος, φαινόμενη, πραγματική και άεργος ισχύς, ισχύς παραμόρφωσης, συντελεστής ισχύος, συντελεστής
κυμάτωσης, συντελεστής ολικής αρμονικής παραμόρφωσης τάσης και ρεύματος, επιδράσεις αρμονικών συνιστωσών.
5η Ενότητα: Μη ελεγχόμενες ανορθώσεις : Δίοδος ισχύος, κυκλώματα ημιανόρθωσης με φορτία R-C, R-L και R-L-C, πλήρης ανόρθωση κοινού σημείου, μονοφασική πλήρης ανόρθωσης σε συνδεσμολογία γέφυρας, πολυφασικές ανορθώσεις κοινού σημείου, τριφασική ανόρθωση πλήρους γέφυρας.
6η Ενότητα: Ελεγχόμενες ανορθώσεις: Θυρίστορ, ελεγχόμενη ημιανόρθωση με φορτία R,
L και R-L , πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική ανόρθωση, τριφασική πλήρως
ελεγχόμενη ανόρθωση σε συνδεσμολογία γέφυρας.
7η Ενότητα: Αντιστροφείς: Εφαρμογές αντιστροφέων, μονοφασικός αντιστροφέας σε
συνδεσμολογία ημιγέφυρας, μονοφασικός αντιστροφέας σε συνδεσμολογία
πλήρους γέφυρας, τριφασικός αντιστροφέας, Έλεγχος τάσεως εξόδου με την
τεχνική PWM, Προηγμένες τεχνικές μείωσης αρμονικών με SPWM, Patel &
Hoft, κλπ.
8η Ενότητα: Ρυθμιστές εναλλασσόμενης τάσης (AC-AC): Εφαρμογές AC ρυθμιστών,
μονοφασικός AC ρυθμιστής με φορτίο R και R-L, τριφασικός AC ρυθμιστής.

Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου αποτελείται από τις ακόλουθες ανεξάρτητες ενότητες :
1η Ενότητα: Ενημέρωση και εξοικείωση με το εργαστήριο και τον εξοπλισμό του – Κανονισμός του εργαστηρίου.
2η Ενότητα: Μελέτη των Ηλεκτρικών Χαρακτηριστικών (V-I) των ημιαγωγών ισχύος: δίοδος και θυρίστορ.
3η Ενότητα: Μονοφασικός μη ελεγχόμενος ανορθωτής μισού κύματος με φορτία R και R-L
4η Ενότητα: Μονοφασική μη ελεγχόμενη γέφυρα με φορτία R και R-L
5η Ενότητα: Μονοφασική ημιανόρθωση με UJT+ θυρίστορ
6η Ενότητα: Πλήρως ελεγχόμενη μονοφασική γέφυρα με φορτία R και R-L
7η Ενότητα: Τριφασική πλήρως ελεγχόμενη γέφυρα
8η Ενότητα: Μονοφασικός μετατροπέας Ε.Ρ/Ε.Ρ (TRIAC)
9η Ενότητα: Παλμοδότηση μονοφασικού μετατροπέα ac/ac με UJT+Triac.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ηλεκτρονικά Ισχύος I των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών