Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτρικές Μηχανές Ι | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Mαγνητικά κυκλώµατα
 2. Ηλεκτροµηχανική µετατροπή της ενέργειας
 3. Σιδηροµαγνητικά υλικά
 4. Μετασχηµατιστές
 5. Γενικές αρχές ανάλυσης µετασχηµατιστών και ηλεκτρικών µηχανών
 6. Μονοφασικοί µετασχηµατιστές
 7. Τριφασικοί µετασχηµατιστές
 8. Αυτοµετασχηµατιστές
 9. Διαµόρφωση µονοφασικών και τριφασικών µετασχηµατιστών ισχύος
  10.Κορεσµός και αρµονικά φαινόµενα
  11.Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ
  12.Ροή ισχύος και απώλειες στις µηχανές Σ.Ρ
  13.Κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των µηχανών Σ.Ρ
  14.Μέθοδοι διέγερσης και είδη µηχανών Σ.Ρ
  15.Ηλεκτρικές Μηχανές Σ.Ρ - Δυναµική ανάλυση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Προσδιορισµός των παραµέτρων του ισοδύναµου κυκλώµατος µονοφασικού µετασχηµατιστή
 2. Λειτουργία υπό φορτίο µονοφασικού µετασχηµατιστή
 3. Παράλληλη λειτουργία δύο µονοφασικών µετασχηµατιστών
 4. Χαρακτηριστική κενού φορτίου µηχανών Σ.Ρ
 5. Αυτοδιέγερση γεννήτριας Σ.Ρ παράλληλης διέγερσης
 6. Χαρακτηριστικές υπό φορτίο γεννητριών ξένης και παράλληλης διέγερσης
 7. Χαρακτηριστικές υπό φορτίο γεννητριών Σ.Ρ σύνθετης διέγερσης(ενισχυτικής και διαφορικής σύνδεσης)
 8. Χαρακτηριστικές υπό φορτίο γεννητριών Σ.Ρ διέγερσης σειράς
 9. Παράλληλη λειτουργία γεννητριών συνεχούς ρεύµατος
  10.Χαρακτηριστικές υπό φορτίο κινητήρα Σ.Ρ παράλληλης διέγερσης
  11.Μέθοδοι πέδησης κινητήρων Σ.Ρ

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ηλεκτρικές Μηχανές Ι των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών