Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δίκτυα Υπολογιστών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Δίκτυα Υπολογιστών | Τμήμα Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Ενότητα 1. Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ, τα πρωτόκολλα και τη μεταφορά πληροφορίας. Βασικές αρχές διασύνδεσης υπολογιστών και μετάδοσης δεδομένων, αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υπολογιστικών συστημάτων, πρωτόκολλα και διαστρωματοποιημένη ανοικτή αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων, υπηρεσίες και δικτυακές εφαρμογές, δίκτυα πακέτων.
Ενότητα 2. Διαδίκτυο: οργάνωση, λειτουργία του, και πρόσβαση σε αυτό. Παρουσίαση του Διαδικτύου, των αρχών ελέγχου και λειτουργίας του, της ιστορίας του, της οργάνωσής του, παρουσίαση του δικτύου κορμού και του δικτύου πρόσβασης, και των
πρωτοκόλλων του με αναφορά στη διαστρωματοποιημένη αρχιτεκτονική.
Ενότητα 3. Εφαρμογές, υπηρεσίες και παγκόσμιος ιστός
Παρουσίαση του στρώματος εφαρμογής στο διαδίκτυο, και βασικών εφαρμογών και των πρωτοκόλλων τους (HTTP, FTP, SMTP, POP/IMAP), μοντέλα υπηρεσιών δίκτυα ομότιμων κόμβων, παρουσίαση λειτουργίας του παγκόσμιου ιστού..
Ενότητα 4. Μετάδοση δεδομένων από το στρώμα μεταφοράς
Βασικές αρχές λειτουργίας του στρώματος μεταφοράς στο διαδίκτυο, αξιόπιστη και επιβεβαιωμένη μεταφορά δεδομένων, TCP, UDP, sockets, έλεγχος ροής και συμφόρησης.
Ενότητα 5. Δρομολόγηση πληροφορίας στα δίκτυα πακέτων και στο διαδίκτυο. Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα πακέτων, εικονικά κυκλώματα, ATM, δρομολόγηση από άκρο σε άκρο στο διαδίκτυο, αλγόριθμοι εύρεσης συντομότερης διαδρομής σε δίκτυα IP, πρωτόκολλα στατικής και δυναμικής δρομολόγησης στο διαδίκτυο, σύγκριση και επιλογή του κατάλληλου (δυναμικού) πρωτοκόλλου κατά περίσταση.
Ενότητα 6. Δημιουργία δικτύων και υποδικτύων σε περιβάλλον πρωτοκόλλου IP. Διευθυνσιοδότηση, μάσκες, υποδίκτυα, οργάνωση υπολογιστών σε αυτά, IPv4, IPv6,NAT.
Ενότητα 7. Μετάδοση πληροφορίας στο στρώμα διασύνδεσης
Διευθυνσιοδότηση στο στρώμα διασύνδεσης δεδομένων, μετάδοση πληροφορίας από σημείο σε σημείο, το πρωτόκολλο ARP, εικονικά τοπικά δίκτυα, ανάλυση συσκευών που εντάσσονται στο στρώμα διασύνδεσης και σύγκριση μεταξύ τους.
Ενότητα 8. Ασφάλεια δεδομένων και επιθέσεις στα δίκτυα
Επιθέσεις στο διαδίκτυο, προβλήματα και κίνδυνοι, αντιμετώπισή τους, συστήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης επιθέσεων, κρυπτογράφηση και συστήματα προστασίας ιδιωτικότητας και πιστοποίησης χρηστών με χρήση τεχνικών δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού.
Ενότητα 9. Μετάδοση πολυμέσων στο διαδίκτυο
Μετάδοση πολυμεσικής πληροφορίας στο διαδίκτυο, κωδικοποίηση πολυμέσων προσαρμοσμένη στη ροή δεδομένων, τεχνικές προσαρμοζόμενης μετάδοσης video.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Δίκτυα Υπολογιστών των Ηλεκτρολόγων & Ηλεκτρονικών Μηχανικών.