Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Σύμμικτες Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σύμμικτες Κατασκευές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σύμμικτες Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος