Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στhn Πειραματική Αντοχή των Υλικών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Πειραματική Αντοχή των Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πειραματική Αντοχή των Υλικών | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος