Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική του Στερεού Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική του Στερεού Σώματος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική του Στερεού Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος