Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική του Παραμορφώσιμου Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος