Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Δυναμική του Στερεού Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Δυναμική του Στερεού Σώματος

Συντόμη περιγραφή του μαθήματος

Δυναμική του Στερεού Σώματος | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος