Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Αστικά Υδραυλικά Έργα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αστικά Υδραυλικά Έργα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αστικά Υδραυλικά Έργα | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Δεν υπάρχει ακόμη επίσημη περιγραφή του μαθήματος