Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αντισεισμικές Κατασκευές | Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

1.Εισαγωγή. Βασικές έννοιες τεχνικής σεισμολογίας. Γένεση σεισμών, Καταγραφή σεισμών, σεισμομετρία, σεισμικά κύματα, επιταχυνσιογραφήματα.

2.Ελαστική σεισμική απόκριση μονοβάθμιου ελαστικού συστήματος.

3.Εξίσωση κίνησης, ελεύθερες ταλαντώσεις με ή χωρίς απόσβεση, σεισμική απόκριση.

4.Φάσμα απόκρισης. Μορφές απεικόνισης φασμάτων. Επιρροή εδαφικών συνθηκών στη σεισμική συμπεριφορά.

5.Ανελαστική σεισμική απόκριση μονοβαθμίων συστημάτων. Πλαστιμότητα. Συντελεστής συμπεριφοράς. Υπεραντοχή.

6.Ανελαστικό φάσμα απόκρισης. Φάσμα σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ισχύοντες Κανονισμούς.

7.Επιρροή της στροφής στη σεισμική απόκριση των κατασκευών. Μονώροφος ελαστικός σχηματισμός με στροφή.

8.Σεισμική απόκριση πολυβαθμίων συστημάτων. Ανάλυση σε ιδιομορφές. Δυναμική φασματική μέθοδος.

9.Απλοποιημένη φασματική μέθοδος.

10.Βασικές αρχές σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών. Σεισμικά φορτία σχεδιασμού. Αρχές ικανοτικού σχεδιασμού.

11.Επίδειξη δυναμικής συμπεριφοράς σε μοντέλα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Αντισεισμικές Κατασκευές των Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.