Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Φυσική ΙΙ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική ΙΙ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Kύματα. Είδη κυμάτων. Κυματικά φαινόμενα (διάθλαση, ανάκλαση, διασπορά κλπ). Ένταση κύματος. Απορρόφηση κυμάτων. Ήχος. Στάσιμα κύματα. Φαινόμενο Doppler.. Εξίσωση κύματος. Δημιουργία και διάδοση κυμάτων σε στερεά και υγρά.
Ηλεκτρισμός. Ηλεκτρικό φορτίο. Νόμος του Coulomb. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Νόμος του Gauss. Ηλεκτρικό δυναμικό.
Εξισώσεις Poisson και Laplace. Ηλεκτροστατική ενέργεια. Αγωγοί. Διηλεκτρικά. Πόλωση. Χωρητικότητα, Πυκνωτές.
Κινούμενα φορτία, ηλεκτρικό ρεύμα, νόμος του Ohm. Πεδία κινουμένων φορτίων. Μαγνητικό πεδίο. Δύναμη Lorentz.
Νόμοι του Amper και των Biot-Savart. Επαγωγή. Νόμος του Faraday. Κυκλώματα εναλλασσομένων ρευμάτων.
Ρεύμα μετατόπισης και εξισώσεις του Maxwell. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ασκήσεις: Επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη της θεωρίας.

Εργαστήριο: Εργαστηριακές ασκήσεις στο γνωστικό αντικείμενο του θεωρητικού μέρους. Μετρήσεις κυματικών φαινομένων (ηχητικά κύματα και κύματα ελεύθερης επιφάνειας σε υγρά). Πειράματα με ηλεκτρικό πεδίο και ηλεκτρικά κυκλώματα. Νόμοι του Ohm, μέτρηση ειδικής αντίστασης αγωγών. Παρακολούθηση μεταβατικών
φαινομένων, φόρτιση πυκνωτή. Μέτρηση αντιστάσεων και χωρητικοτήτων με τη γέφυρα Wheatstone. Μετρήσεις με παλμογράφο. Μελέτη φωτοκύτταρου. Μετρήσεις διαφοράς φάσης με Βαττόμετρο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Φυσική ΙΙ των Ναυπηγών Μηχανικών