Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Στοιχεία Μηχανών | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Στοιχεία Μηχανών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Μηχανών | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 1. Στοιχεία συνδέσεως (κοχλίες, ήλοι). Υπολογισμοί, προένταση κοχλιών. Ροπή
  σύσφιξης κοχλιών.
 2. Στοιχεία μεταφοράς ισχύος. Άτρακτοι, (αντοχή, παραμόρφωση ατράκτου, κρίσιμη
  ταχύτητα). Σφήνες, πολύσφηνα, ιμάντες, τροχαλίες, αλυσίδες.
 3. Εξαρτήματα για ανύψωση φορτίων (εύκαμπτα και χαλύβδινα καλώδια, ιδιότητες,
  υπολογισμός. Τροχαλίες και τύμπανα χαλύβδινων καλωδίων).
 4. Σύνδεσμοι ισχύος (κόμπλερ, μηχανικοί και υδραυλικοί συμπλέκτες).
 5. Οδοντωτοί τροχοί (μοντούλ οδόντωσης, βασικός νόμος της οδόντωσης, μορφή
  οδόντα, κατασκευή εξελιγμένης καμπύλης, αντοχή και υπολογισμός οδόντωσης).
 6. 'Έδρανα κύλισης και ολίσθησης (περιγραφή, τύποι, λίπανση, επιλογή).
 7. Ελατήρια (περιγραφή, τύποι, υπολογισμοί)
 8. Δοχεία υπό πίεση (υπολογισμοί σχεδίασης)
 9. Βασικές αρχές ταλαντώσεων και δυναμικής αξονικού συστήματος πλοίου.
  10.Ευθυγράμμιση αξονικού συστήματος πλοίου. (Υπολογισμός αντιδράσεων στα
  έδρανα, κατάρτιση σχεδίου ευθυγράμμισης)
  11.Σχεδίαση Ναυτικού Μειωτήρα Προωστήριας Εγκατάστασης Πλοίου.

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Στοιχεία Μηχανών των Ναυπηγών Μηχανικών