Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Η/Υ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Η/Υ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Βασικές αρχές προγραμματισμού Η/Υ. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραμματισμού. Μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων, βασικές αρχές Υπολογιστικής Σκέψης, εισαγωγή στους αλγορίθμους, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικες. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Το διαδικτυακό περιβάλλον Jupyter Lab και η χρήση των Notebooks για την συγγραφή σεναρίων Python. Μεταβλητές και εκφράσεις. Λογικές εκφράσεις. Είσοδος δεδομένων και έξοδος αποτελεσμάτων. Βασικοί τύποι δεδομένων (αριθμητικές και λογικές τιμές, συμβολοσειρές, εγγραφές. Πράξεις μεταξύ διαφορετικών τύπων δεδομένων. Δομές ελέγχου ροής, δομές επανάληψης-βρόγχοι, συναρτήσεις. Σύγχρονες δομές δεδομένων. Λίστες (lists), πλειάδες (tuples), σύνολα (sets) και λεξικά (dictionaries). Πίνακες (arrays) με χρήση των βιβλιοθηκών NumPy και Scipy. Τρόποι κατασκευής, πρόσβασης και ανάκτησης, πράξεις μεταξύ πινάκων, πληροφορίες πίνακα. Μαθηματικές συναρτήσεις, εφαρμογή σε απλά αριθμητικά προβλήματα. Είσοδος και έξοδος δεδομένων σε αρχεία. Έλεγχος λαθών. Σχεδίαση γραφικών παραστάσεων με χρήση βιβλιοθηκών με έμφαση στη βιβλιοθήκη Matplotlib.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Προγραμματισμό Η/Υ των Ναυπηγών Μηχανικών.