Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχανική ΙΙ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Μηχανική ΙΙ

(Αντοχή των Υλικών)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική ΙΙ | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

 Βασικές έννοιες της αντοχής των υλικών : τάσεις και παραμορφώσεις - διαγράμματα σ - ε, τάσεις θραύσης - συντελεστής ασφαλείας - κόπωση.
 Αξονικός εφελκυσμός - θλίψη : Νόμος Hook - Λόγος Poisson - θερμικές τάσεις - υπερστατικά προβλήματα.
 Απλή διάτμηση : ήλοι, κοχλίες, συγκολλήσεις. Επίπεδη ένταση και παραμόρφωση: κύκλος του Mohr, καθαρή διάτμηση, μηκυνσιόμετρα, γενικευμένος νόμος του
Hook.
 Κάμψη: καθαρή και γενική κάμψη, ακτίνα καμπυλότητας/γωνία στροφής, μέγιστες ορθές τάσεις, σύνθετες δοκοί, διατμητικές τάσεις και κατανομή τους, κύριες τάσεις. Ελαστική γραμμή δοκού: διαφορική εξίσωση, μέθοδοι διπλής ολοκλήρωσης, γενικευμένων συναρτήσεων, επαλληλίας, Mohr / συζυγής δοκός, διαγραμμάτων ροπών κάμψης.
 Στρέψη: ράβδος κυκλικής, ορθογωνικής, λεπτότοιχης, κυψελοειδούς διατομής
 Υπερστατικά προβλήματα.
 Σύνθετες καταπονήσεις: λυγισμός. Διπλή και ασσύμετρη κάμψη. Έκκεντρος εφελκυσμός - θλίψη: πυρήνας διατομής.
 Τριαξονική εντατική κατάσταση: τανυστής των τάσεων και των παραμορφώσεων - γενικευμένος νόμος Hook.
 Λεπτότοιχα δοχεία πίεσης.
 Ενεργειακές μέθοδοι : ενέργεια παραμόρφωσης από αξονική δύναμη, ροπή κάμψης, ροπή στρέψης, τέμνουσα δύναμη, σύνθετη καταπόνηση - Εισαγωγή στην Αρχή Δυνατών Έργων - Θεώρημα Castigliano.
 Υπερστατικοί δοκοί: μέθοδος ελαστικής γραμμής και επαλληλίας.
 Κριτήρια αστοχίας υλικών.
 Συντελεστής συγκέντρωσης τάσεων. Ασκήσεις: στις ώρες των ασκήσεων επιλύονται προβλήματα σχετικά με την διδακτέα ύλη
της θεωρίας και με εφαρμογές σε προβλήματα της ειδικότητας. Επίσης οι σπουδαστές εξοικειώνονται σε θέματα πειραματικής αντοχής των υλικών, μέσω μιας σειράς ατομικών εργασιών με υποχρεωτική παράδοση. Οι εργασίες αναφέρονται στις ακόλουθες
πειραματικές δοκιμές:
 Δοκιμή εφελκυσμού
 Δοκιμή διάτμησης
 Δοκιμή στρέψης.
 Δοκιμή λυγισμού.
 Δοκιμή σκληρομέτρησης.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική ΙΙ των Ναυπηγών Μηχανικών