Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Βασικά στοιχεία ηλεκτρικών κυκλωμάτων (πηγή τάσης και έντασης ρεύματος, αντίσταση - συνδεσμολογία αντιστάσεων, αγωγιμότητα, νόμος Ohm).
• Στοιχεία τοπολογίας δικτύων, βασικοί νόμοι επίλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων (νόμος ρευμάτων Kirchhoff, νόμος τάσεων Kirchhoff, χαρακτηριστικά παραδείγματα επίλυσης κυκλωμάτων-διαιρέτης τάσης/έντασης, γέφυρα Wheatstone).
• Ισοδύναμα κυκλώματα (θεωρήματα Thevenin και Norton, θεώρημα RosenKennely).
• Τα στοιχεία RLC.
• Ημιτονική μόνιμη κατάσταση (στρεφόμενα διανύσματα, σύνθετη αντίσταση, επίλυση κυκλωμάτων στην ΗΜΚ).
• Ηλεκτρική ισχύς (μιγαδική, ενεργός, άεργη, φαινόμενη, συντελεστής ισχύος).
• Τριφασικά συστήματα (συμμετρικά τριφασικά συστήματα, τριφασικές συνδεσμολογίες αστέρα/τριγώνου, επίλυση συμμετρικού τριφασικού κυκλώματος).
• Ηλεκτρικές μηχανές συνεχούς ρεύματος (στοιχειώδης ηλεκτρική μηχανή, κατασκευαστική δομή, κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων συνεχούς ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα γεννητριών/κινητήρων συνεχούς ρεύματος).
• Ηλεκτρικές μηχανές εναλλασσόμενου ρεύματος (αρχή λειτουργίας,
κατασκευαστική δομή, κατηγορίες γεννητριών/κινητήρων εναλλασσόμενου
ρεύματος, ισοδύναμα κυκλώματα γεννητριών/κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος, τρόποι εκκίνησης κινητήρων, διαστασιολόγηση ηλεκτρικών κινητήρων, παραλληλισμός γεννητριών).
• Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα (επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, κανόνες προστασίας, μέτρα προστασίας ηλεκτρικών δικτύων/ηλεκτρικών συσκευών).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ηλεκτροτεχνία & Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές των Ναυπηγών Μηχανικών