Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Διαφορικές Εξισώσεις | Ναυπηγών Μηχανικών

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Διαφορικές Εξισώσεις

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαφορικές Εξισώσεις | Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις: Ορισμός, προβλήματα αρχικής τιμής και σχετικά θεωρήματα. Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις 1ης τάξης. Διαφορική εξίσωση Bernoulli. Διαφορικές εξισώσεις δεύτερης και ανώτερης
τάξης. Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων. Γενική λύση συστήματος διαφορικών εξισώσεων με σταθερούς συντελεστές. Μετασχηματισμός Laplace και Fourier και εφαρμογή στη λύση διαφορικών εξισώσεων. Μελέτη τεχνολογικών
προβλημάτων. Διαφορικές εξισώσεις με μερικές παραγώγους: Θεμελιώδεις διαφορικές εξισώσεις της μαθηματικής φυσικής (Laplace, κύματος, θερμότητας). Ταξινόμηση διαφορικών
εξισώσεων δεύτερης τάξης (ελλειπτικές, παραβολικές, υπερβολικές). Η Εξίσωση Laplace. Προβλήματα Συνοριακών Τιμών Dirichlet και Neumann. H Μέθοδος Χωρισμού των Μεταβλητών σε Καρτεσιανές και Πολικές Συντεταγμένες. Η Εξίσωση
Poisson. H Εξίσωση της Θερμότητας και η Επίλυση του Προβλήματος Αρχικών Συνοριακών Τιμών σε Καρτεσιανές Συντεταγμένες. Η Κυματική Εξίσωση και η Επίλυση του Προβλήματος Αρχικών –Συνοριακών Τιμών σε Καρτεσιανές
Συντεταγμένες. Η Λύση D’ Alembert. Συναρτήσεις Green. Η Χρήση του Ολοκληρωτικού Μετασχηματισμού Fourier στην επίλυση Προβλημάτων σε Άπειρα Χωρία. Εφαρμογές στη μελέτη τεχνολογικών προβλημάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα των Διαφορικών Εξισώσεων των Ναυπηγών Μηχανικών