Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Χημική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Χημική Τεχνολογία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χημική Τεχνολογία | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία: Διαλύματα, χημικές αντιδράσεις, στοιχειομετρία χημικών αντιδράσεων, αντιδράσεις καύσης (ατελής, πλήρης, με περίσσεια αέρα), καυσαέρια, ταχύτητα χημικής αντίδρασης, χημική ισορροπία, pΗ. Χημεία νερού, μετρήσεις φυσικοχημικών μεγεθών. Αφαλάτωση με αντίστροφη ώσμωση. Ηλεκτρόλυση, επιμεταλλώσεις, διάβρωση και προστασία υλικών. Βασικές αρχές ανάλυσης φυσικών και χημικών διεργασιών, ισοζύγια μάζας και ενέργειας, διαγράμματα ροής διεργασιών. Τεχνολογίες παραγωγής, παραδείγματα μεθόδων παραγωγής προϊόντων συναφών με την ειδικότητα του Μηχανολόγου.

Εργαστήριο: Εργαστηριακή εξάσκηση και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων στα θεματικά πεδία της θεωρίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Χημική Τεχνολογία των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.