Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Φυσική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Φυσική | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Φυσικά μεγέθη και μετρήσεις (Διάκριση μεγεθών, συστήματα μονάδων, θεωρία σφαλμάτων, βαθμονόμηση οργάνων) – Διαστατική ανάλυση και εφαρμογές (Ομογένεια σχέσεων, ανίχνευση μεγέθους, διαστατικές εξισώσεις) - Γενική θεώρηση βασικών φυσικών μεγεθών (Δύναμη, ροπή, πίεση, έργο, ισχύς, ορμή, στροφορμή) - Βασικές φυσικές αρχές και φυσικοί νόμοι (Νόμος Νεύτωνα, αρχές διατήρησης ενέργειας, ορμής, στροφορμής και εφαρμογές) - Κινήσεις υλικού σημείου και στερεού σώματος (Μεταφορά, περιστροφή, κύλιση και ρόλος των τριβών) - Ελαστικές καταπονήσεις (Νόμος Hooke και φυσική μελέτη ελκυσμού, σύνθλιψης, κάμψης, στρέψης) –Ταλαντώσεις- Θερμιδομετρία (Αρχές θερμιδομετρίας, διαστολής, μεταβολής φάσης και μετάδοσης θερμότητας) – Ηλεκτροστατική- Μαγνητοστατική – Ηλεκτροδυναμική (κίνηση φορτίου , ρεύμα, Νόμος Ampère, νόμος Biot-Savart, επαγωγή, ηλεκτρομαγνητικά κύματα).

Εργαστήριο: Υπάρχουν 3 βασικές θεωρητικές ασκήσεις (σφάλματα, γραφικές παραστάσεις, βασικές μετρήσεις). Ακολουθούν 10 εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν ιξώδες, αρμονικές ταλαντώσεις, ακουστικά φαινόμενα, θερμιδομετρία, φακούς και θεωρήματα διατήρησης. Κάθε εργαστηριακή άσκηση αντιστοιχεί σε έκθεση που παραδίδει ο σπουδαστής για τις μετρήσεις, τα διαγράμματα, υπολογισμό μεγεθών και υπολογισμό σφαλμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Φυσική των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.