Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Υδραυλικά- Πνευματικά Συστήματα | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Υδραυλικά-Πνευματικά Συστήματα

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδραυλικά- Πνευματικά Συστήματα | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το περιεχόμενο του μαθήματος Υδραυλικά και Πνευματικά Σ.Α.Ε. βασίζεται σε: Βασικές Αρχές και Δομικά Στοιχεία Υδραυλικών και Πνευματικών Αυτοματισμών, Πνευματικά και Υδραυλικά Διαγράμματα, Τυποποίηση DIN-ISO, Κυκλώματα Κίνησης και Ρύθμισης, Μονάδες παραγωγής Υδραυλικής Ισχύος, Σύνθετα Πνευματικά και Υδραυλικά Κυκλώματα Βιομηχανικών Εφαρμογών. Στο μάθημα γίνεται διεξοδική περιγραφή και επίδειξη τεχνολογιών που βασίζονται στην μεταφορά ενέργειας μέσω Υδραυλικών-Πνευματικών συστημάτων, γίνεται αναφορά στην σπουδαιότητα της ανάπτυξης της αυτοματοποίησης καθώς και στην σύγκριση τεχνολογιών κίνησης και ελέγχου όπως και στις μονάδες παραγωγής Υδραυλικής και Πνευματικής ισχύος.

Περιγραφή – Περίγραμμα Μαθήματος:

Τα περιεχόμενα και το περίγραμμα της ύλης του μαθήματος, συνοψίζονται ως εξής:

1.Ανάλυση βασικότερων Πνευματικών δομικών στοιχείων, αναφορά στις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις για την κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας τους.

2.Ανάλυση στην διαδικασία ελέγχου Πνευματικών συστημάτων με περιγραφή όλων των διαθέσιμων τεχνολογιών

3.Σχεδίαση και ανάλυση όλων των βασικών Υδραυλικών δομικών στοιχείων και κυκλωμάτων.

4.Ανάλυση της λειτουργίας και συγκρότησης τυχαίων Υδραυλικών κυκλωμάτων.

5.Περιγραφή συμβολισμών κατά ISO, για την μεταφορά ρευστών και των δομοστοιχείων.

6.Παρουσίαση του Πνευματικού Προγραμματιστή, επεξήγηση συμβόλων και υλοποίηση αυτού.

7.Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και μεθοδολογίες προγραμματισμού συσχετισμών κινήσεων εμβόλων

8.Ανάλυση σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού, απεικόνιση συσχετιζόμενων κινήσεων και παραδείγματα αυτών.

9.Μελέτη και επίδειξη ειδικών συστημάτων Πνευματικού αυτοματισμού.

10.Εναλλακτικές μεθοδολογίες συγκρότησης διαγραμμάτων Υδρευλικών και Πνευματικών συστημάτων

11.Ηλεκτροπνευματικά προηγμένα κυκλώματα και εφαρμογές στις σύγχρονες βιομηχανίες

Ασκήσεις-Πράξεις:

1.Κίνηση πνευματικού εμβόλου απλής ενέργειας

2.Κίνηση πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας

3.Αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας

4.Αύξηση-Μείωση δύναμης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας

5.Αύξηση-Μείωση δύναμης πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας προς τις δύο κατευθύνσεις

6.Αύξηση-Μείωση ταχύτητας πνευματικού εμβόλου διπλής ενέργειας προς τις δύο κατευθύνσεις

7.Συσχετιζόμενη κίνηση εμβόλων συνεχούς λειτουργίας

8.Παλινδρόμηση εμβόλου με σταμάτημα σε τυχαία θέση

9.Αυτοματισμός σταθμού μεταφοράς

10.Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου και προς τις 2 κατευθύνσεις

11.Ρύθμιση ταχύτητας εμβόλου και προς τις 2 κατευθύνσεις με ρυθμιστή ροής

12.Έλεγχος Υδραυλικού εμβόλου

13.Κύκλωμα Υδραυλικού εμβόλου διαφορικής ταχύτητας

14.Κύκλωμα αναγέννησης Υδραυλικού εμβόλου


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υδραυλικά- Πνευματικά Συστήματα των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.