Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής-Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής-Εξοικονόμηση Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής-Εξοικονόμηση Ενέργειας | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Οι βασικές ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

Θεωρία: Ελληνικό ενεργειακό σύστημα και απομονωμένοι καταναλωτές. Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στον ελλαδικό χώρο. Μελέτη λειτουργίας αυτόνομων ηλεκτρικών υβριδικών συστημάτων. Προβλήματα συνεργασίας θερμικών σταθμών και αιολικών μηχανών. Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα συνεργασίας θερμικών και αιολικών μηχανών. Διαστασιολόγηση υβριδικών συστημάτων με βάση θερμικές και αιολικές μηχανές. Κυριότερα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Υβριδικά θερμικά-αιολικά-υδροηλεκτρικά συστήματα. Φωτοβολταϊκά-θερμικά υβριδικά συστήματα με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Φωτοβολταϊκά-αιολικά-θερμικά συστήματα. Υβριδικές εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων και νερού χρήσης. Υβριδικά συστήματα κάλυψης θερμικών φορτίων (ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, γεωθερμία). Οικονομοτεχνική αξιολόγηση υβριδικών ενεργειακών συστημάτων. Περιβαλλοντικά-κοινωνικά οφέλη υβριδικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Νέες τεχνολογίες υβριδικών συστημάτων. Εξοικονόμηση-τιμολόγηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας στην οικιακή κατανάλωση και στα κτήρια. Εξοικονόμηση ενέργειας στη βιομηχανία, στη γεωργία και στις μεταφορές. Νομικό-χρηματοδοτικό πλαίσιο. Συμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με χρηματοδότηση τρίτων. Εξοικονόμηση-τιμολόγηση της ενέργειας. Μέθοδοι συμπαραγωγής.

Εργαστήριο: Διαστασιολόγηση θερμικών και αιολικών υβριδικών συστημάτων. Μελέτη των προβλημάτων συνεργασίας θερμικών και αιολικών μηχανών. Αξιολόγηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Φωτοβολταϊκά-θερμικά υβριδικά συστήματα με ή χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Φωτοβολταϊκά-αιολικά-θερμικά συστήματα. Οικονομοτεχνική αξιολόγηση υβριδικών ενεργειακών συστημάτων. Ανάλυση ενεργειακής κατανάλωσης και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής-Εξοικονόμηση Ενέργειας των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.