Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνολογίες Ψύξης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογίες Ψύξης

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογίες Ψύξης | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Θεωρία

1.Βασικές έννοιες της ψυκτικής τεχνολογίας

2.Ψύξη με συμπίεση ατμών (Στοιχειώδης ψυκτικός κύκλος - Κύκλος με υπόψυξη και υπερθέρμανση - Πολυβάθμιος ψυκτικός κύκλος - Ψυκτικός κύκλος με «κλιμακωτό καταρράκτη» (cascade))

3.Ψυκτικά μέσα (Ιδιότητες - Κωδικοποίηση των ψυκτικών μέσων - Δευτερεύοντα ψυκτικά μέσα)

4.Η «Τρύπα του όζοντος» και τα ψυκτικά μέσα

5.Το «Φαινόμενο του θερμοκηπίου» και τα ψυκτικά μέσα

6.Μέτρα για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

7.Ψύξη με συμπίεση αερίου (Ψύξη με τη μηχανή Stirling-Philips - Αντίστροφος κύκλος Brayton - Υγροποίηση αερίων με τη μέθοδο Linde και Claude)

8.Ψύξη με δύο εργαζόμενα μέσα (Ψύξη με απορρόφηση (absorption) - Ψύξη με προσρόφηση (adsorption))

9.Ψύξη με έγχυση ατμού

10.Ψύξη χωρίς εργαζόμενα μέσα (Θερμοηλεκτρική ψύξη - Ψύξη με απομαγνήτιση)

11.Ψύξη και κατάψυξη τροφίμων

12.Θερμομόνωση μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Ασκήσεις πράξης

Εργαστηριακές ασκήσεις:

1.Ψυκτικό δίκτυο και εξαρτήματα

2.Ψυκτική μονάδα με υδρόψυκτο συμπυκνωτή (εργαστηριακή συσκευή ERS-2)

3.Ψυκτικός θάλαμος Ι (εργαστηριακή συσκευή SA300/026-SP5)

  1. Ψυκτική/κλιματιστική μονάδα με αντλία θερμότητας (εργαστηριακή συσκευή T50.8DPC)

5.Κλιματισμός αυτοκινήτου (εργαστηριακή συσκευήACT/82)

6.Ψυκτικός θάλαμος ΙΙ


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνολογίες Ψύξης των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.