Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει δυο ισοδύναμους κύκλους παροχής σύγχρονων γνώσεων στο αντικείμενο των Προηγμένων Υλικών που ο απόφοιτος του τμήματος θα πρέπει να γνωρίζει, ώστε να μπορεί να επιλέξει τα κατάλληλα για τις εφαρμογές με τις οποίες θα ασχοληθεί στην επαγγελματική του πορεία.

Ο πρώτος κύκλος θα παρέχει τις γενικές γνώσεις πάνω στα προηγμένα υλικά, τις ιδιότητές τους και τον τρόπο παρασκευής τους και θα ολοκληρώνεται με την περιγραφή των μεθόδων επιλογής των κατάλληλων υλικών για κάθε εφαρμογή. Οι κατηγορίες υλικών που θα αναφερθούν στο μάθημα είναι:

• Πολυμερή υψηλής τεχνολογίας

• Προηγμένα κεραμικά υλικά

• Σύνθετα υλικά

Στο δεύτερο κύκλο του μαθήματος αναπτύσσονται οι εφαρμογές των παραπάνω υλικών και ειδικότερα θα αναφερθούμε σε:

• Περιβαλλοντικές και ενεργειακές εφαρμογές προηγμένων υλικών

• Χρήση άμορφων μεταλλικών κραμάτων σε ηλεκτρομαγνητικές εφαρμογές

• Χαμηλοδιάστατα νανοσύνθετα υλικά (thin films): Μέθοδοι παρασκευής και εφαρμογές

• Πορώδη υλικά για χρήση σε περιβαλλοντικές, ενεργειακές και βιοϊατρικές εφαρμογές

• Πολυμερικά υλικά υψηλής τεχνολογίας σε σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (οργανικά φωτοβολταϊκά, έξυπνοι σένσορες κλπ.)

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου περιγράφεται η μεθοδολογία εύρεσης των κρίσιμων αίτιων αστοχίας μηχανολογικών μερών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Τα εργαστήρια του μαθήματος θα συνοψιστούν σε τρεις μεγάλες ενότητες:

  1. Σύνθεση υλικών (διαδικασίες παρασκευής προηγμένων υλικών)

  2. Χαρακτηρισμός μικροδομής και ιδιοτήτων

  3. Τελική κατάσταση υλικού (χρόνος ζωής , χρόνος λειτουργικότητας, Αξιολόγηση κύκλου ζωής (Life-cycle assessment)

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.