Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Σχεδιασμό Κατασκευών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδιασμός Κατασκευών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Κατασκευών | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

i.Έννοιες μηχανολογικών συστημάτων – μετατροπή ενέργειας, ύλης, σήματος.

ii.Αρχές μεθοδικής πορείας εργασίας. Στάδια εργασίας στο σχεδιασμό των κατασκευών.

iii.Σύλληψη της ιδέας. Διασάφηση του προβλήματος.

iv.Σύνταξη πίνακα προδιαγραφών.

v.Δομή λειτουργίας.

vi.Αναζήτηση φυσικών φαινομένων για την εύρεση αρχών λύσεων.

vii.Διαισθητικές μέθοδοι εύρεσης λύσεων.

viii.Συστηματική αναζήτηση λύσεων με μήτρες ταξινόμησης. Συστηματικός συνδυασμός λύσεων.

ix.Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση λύσεων. Αναζήτηση ασθενών σημείων. Βελτιστοποίηση λύσεων.

x.Σχεδιομελέτη. Βασικοί κανόνες διαμόρφωσης.

xi.Ροή της δυνάμεως. Καταμερισμός έργου στα επιμέρους τεμάχια.

xii.Κατασκευή σύμφωνα με τους κανόνες τυποποίησης, παραγωγής, συναρμολόγησης. Αναγνώριση λαθών.

xiii.Αξιολόγηση σχεδιομελετών.

xiv.Σχεδίαση συναρμολογήματος της κατασκευαστικής λύσης και των επιμέρους τεμαχίων με χρήση σύγχρονου λογισμικού τρισδιάστατης μοντελοποίησης CAD

xv.Ασκήσεις πράξης: Εφαρμογή της μεθοδολογίας του σχεδιασμού κατασκευών στη σχεδίαση μιας σύνθετης μηχανολογικής κατασκευής ως θέμα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και παρουσίαση της εφαρμογής των διαδοχικών σταδίων εργασίας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό Κατασκευών των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.