Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Σχεδίαση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ (CAD) | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Σχεδίαση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ (CAD)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδίαση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ (CAD) | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Δισδιάστατη Σχεδίαση

 1. Κανόνες αξονομετρικής σχεδίασης

 2. Στοιχεία μηχανών στο Μηχανολογικό Σχέδιο

 3. Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Σχεδίαση

 4. Βασικές λειτουργείες CAD συστήματος

 5. Σύνθεση απλών γεωμετρικών στοιχείων για τη δημιουργία όψεων και τομών

 6. Λειτουργίες σχεδίασης και τροποποίησης μορφής

 7. Διαστασιολόγηση, αρίθμηση τεμαχίων και πίνακας υλικών

 8. Τυποποίηση στοιχείων μηχανών και χρήση τους σε CAD συστήματα

 9. Δημιουργία τεχνικών σχεδίων σύμφωνα με τις τυποποιήσεις

 10. Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βιομηχανία

Τρισδιάστατη Σχεδίαση

 1. Εισαγωγή στη τρισδιάστατη σχεδίαση

 2. Μεθοδολογία τρισδιάστατης μοντελοποίησης

 3. Ανάλυση λειτουργιών σύγχρονων 3D CAD μοντελοποιητών

 4. Μέθοδοι δημιουργίας στερεών σωμάτων / Λειτουργίες συνόλων

 5. Λειτουργίες μεταβολής μορφής

 6. Μοντελοποίηση στοιχείων μηχανών και εξαρτημάτων

 7. Δημιουργία συναρμολογημένων μηχανολογικών συνόλων

 8. Δημιουργία τεχνικών σχεδίων σύμφωνα με τις τυποποιήσεις

 9. Παραδείγματα και εφαρμογές από τη βιομηχανία

 10. Κατανόηση χρήσης των CAD συστημάτων σε συνεργασία με νέες τεχνολογίες (CAM, CAE, Reverse Engineering, 3D printing)

Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Σχεδίαση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με Η/Υ (CAD) των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.