Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC-CAM | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε

Κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς μέχρι να μάθεις. Μετά όταν μάθεις καλύτερα, καν’ το καλύτερα.

(Maya Angelou)
Εικόνα

Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC-CAM

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προγραμματισμός Εργαλειομηχανών CNC-CAM | Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

• Αναλυτική Γεωμετρία

• Ορισμός και ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

• Ορισμός και ιστορική εξέλιξη του αριθμητικού ελέγχου

• Η εξέλιξη της τεχνολογίας NC σε CNC και DNC

• Πού χρησιμοποιούνται οι εργαλειομηχανές CNC

• Εισαγωγή στο ορθογωνικό (καρτεσιανό) σύστημα συντεταγμένων για CNC

• Ορισμός των αξόνων της μηχανής

• CNC τριών, τεσσάρων και πέντε αξόνων

• Υπολογισμός των συντεταγμένων της τροχιάς του κοπτικού εργαλείου (φρέζα)

• Υπολογισμός των συντεταγμένων της τροχιάς του κοπτικού εργαλείου (τόρνος)

• Ακρίβεια, διακριτική ικανότητα (Resolution) και επαναληψιμότητα

• Συστήματα ελέγχου με δυνατότητα γραμμικής παρεμβολής

• Γραμμική και κυκλική παρεμβολή

• Ταξινόμησητωνεργαλειομηχανώνβάσειτωνδυνατοτήτωντου συστήματος ελέγχου που χρησιμοποιούν

• Έλεγχος της ταχύτητας της ατράκτου

• Έλεγχος της κίνησης και της ταχύτητας του τραπεζιού της φρέζας ή του εργαλειοφορέα του τόρνου

• Προγραμματισμός με κώδικες

• Η γλώσσα προγραμματισμού ΑΡΤ

• Σετάρισμα μήκους, αντιστάθμιση ακτίνας

• Συστήματα πρόσδεσης και φόρτωσης των προς κατεργασία αντικειμένων

• Περιστρεφόμενη τράπεζα

ΚΩΔΙΚΟΙ “EIA/ISO” ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ / ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

• Κωδικοί “G” & “Μ” για φρέζα

• Κωδικοί “G” & “Μ” για τόρνο

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Η ταχύτητα κοπής τόρνου και φρέζας

• Η πρόωση (cutting feed ή feedrate) (σε mm/στροφ και σε mm/min)


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στon Προγραμματισμό Εργαλειομηχανών CNC-CAM των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.